MVO

MVO

27-03-14 022Van de Bijl & Heierman beschouwt het mede als haar verantwoordelijkheid een steentje bij te dragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaamheid vertaalt zich niet alleen in de toepassing van duurzame en kwalitatieve materialen, maar ook door een investering in mens, milieu en maatschappij. Van de Bijl & Heierman BV wil met haar beleid, producten en diensten ook bijdragen aan een veilige (werk)omgeving en leefbare maatschappij. Het MVO is daarom verweven in ons hele beleid.

Dit vertaalt zich in:

  • milieubeleid en -certificering (ISO 14001);
  • verantwoorde afvalscheiding;
  • CO2-certificering (zie onder)
  • hergebruik van restproducten (groenafval, benutting van hemelwater, afvoer naar biocentrales);
  • reducering brandstofverbruik en keuze voor schone motoren;
  • toepassing van duurzame materialen;
  • arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid (opleidingsklimaat, verbetermanagement, social return);
  • maatschappelijke betrokkenheid (financiële ondersteuning goede doelen).

Op het gebied van bermverharding betekent dit:

  • inzet van materieel met schone motoren die milieuvriendelijke brandstoffen verbruiken (vrachtwagens Euro6);
  • toepassing van “maatschappelijk verantwoorde” materialen. Dit vertaalt zich in het elektrisch uitvoeren van het winnings- en productieproces, zodat er tijdens de productie geen emissie en weinig geluidsoverlast op locatie is.

PSO-prestatieladder

Mede voortvloeiend uit de 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet is er van uit de overheden een toenemende vraag naar PSO-gecertificeerde bedrijven. Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) hopen wij als bedrijf zichtbaar te maken in welke mate wij (al jaren) bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO-prestatieladder is daar een handzaam instrument voor. Bovendien past deze ontwikkeling goed bij de (Christelijke) identiteit, waarden en normen van de onderneming.

Sinds 2015 is v.d. Bijl & Heierman PSO-gecertificeerd en in 2019 is de organisatie op de PSO-prestatieladder doorgegroeid naar trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Wilt u mee weten over PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl kllkl

CO2-prestatieladder

V.d. Bijl & Heierman wil graag haar steentje bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. Daarom hebben wij ons laten certificeren voor de CO2-prestatieladder trede 5. De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierdoor kunnen wij CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van onze projecten (door energiebesparing en efficiënt gebruik te maken van materialen en duurzame energie in het bedrijf en in de keten). Voor meer informatie over onze CO2-ambities, kijk hiervoor op onze CO2-pagina https://www.vdbh.nl/co2-certificering.