vdbhWest-april-ceesvdwal_45

MVO

VDBH draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij gebruiken duurzame en kwalitatieve materialen en investeren in mens, milieu en maatschappij. Het MVO-beleid verlangt dan ook een integrale aanpak en is daarom verweven in ons hele beleid.

Onze missie is het vergroenen van de klimaatadaptieve en biodiverse buitenruimte, waardoor mensen op aangename wijze hun leefomgeving buiten kunnen beleven en gebruiken. Kortom: ‘Beleef ’t buiten!’ De normen en waarden die centraal staan in ons handelen ‘met de menselijke maat’ zijn: professionaliteit, rentmeesterschap, kwaliteit, garantie en duurzaamheid.

Dit vertaalt zich in concrete maatregelen en integrale oplossingen, zoals:

 • Verduurzaming van onze bedrijfspanden;
 • Het bieden van ontwikkel-/scholingsmogelijkheden;
 • Hergebruik van restproducten;
 • Verduurzaming van (brandstoffen voor) wagen-/machinepark;
 • Circulair ondernemen;
 • Inkoop van duurzame materialen;
 • Inzet en coaching van SROI-personen;
 • Verbetering van arbeidsomstandigheden;
 • Innovatie;
 • Samenwerking met ketenpartners;
 • Maatschappelijke betrokkenheid (financiële ondersteuning goede doelen).

Het behalen van de kwaliteitscertificaten van CO2-prestatieladder, PSO-prestatieladder en ISO14001 zijn onderdeel van ons MVO-beleid en maken onze progressie en impact transparant en meetbaar.

IMG_1891

PSO-prestatieladder

Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maken wij als bedrijf zichtbaar in welke mate wij al jaren bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien past dit goed bij de (Christelijke) identiteit, waarden en normen van de onderneming. Wij zijn gecertificeerd voor trede 3, hetgeen betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Bij VDBH faciliteren we werkplekken in onze eigen organisatie en stimuleren we onze leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten en diensten in te kopen bij SW-bedrijven of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

CO2-prestatieladder

VDBH wil graag haar steentje bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. Daarom hebben wij ons laten certificeren voor de CO2-prestatieladder trede 5. De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierdoor kunnen wij CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van onze projecten. Kijk op onze CO2-pagina voor meer informatie over onze CO2-ambities.