Ondergrondse Infra

Ondergrondse infra

Je staat er misschien niet zo vaak bij stil, maar ‘de grond’ is veel meer dan een straat, weg, stoep of weiland. Wie een spade dieper gaat, komt terecht in een wereld van een wirrewar aan kabels, leidingen, drainage- en infiltratiesystemen.

Cruciaal

Om te kunnen bouwen moet de grond bouwrijp zijn. Dat betekent niet alleen dat de juiste grondsoort op de juiste plaats ligt. Afval- en hemelwater moet kunnen worden afgevoerd of juist vastgehouden worden en er zijn kabels nodig voor bijvoorbeeld straatverlichting, slagbomen of verkeerslichten. Een goede infrastructuur boven de grond begint dus al in de bodem. Een goede ondergrondse infrastructuur is cruciaal voor het juist functioneren van de buitenruimte.

Goed plan

Voor het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur heb je maar één kans, het moet meteen goed zijn. De straat achteraf nog een keer openmaken om de riolering nog een stuk te verplaatsen is geen optie. Je moet dus een doordacht plan hebben dat rekening houdt met het gebruik van de bovengrondse inrichting, maar bijvoorbeeld ook met grondwaterpeil of bodemdaling.

Of je nu een bedrijfshal wilt bouwen, een dijk ophogen of een nieuwbouwproject uitvoeren: wij denken graag mee over een duurzame en betrouwbare infrastructuur. Zowel onder als boven de grond.