Het terrein om het gebouw van Tandheelkunde (Radboudumc) in Nijmegen heeft weer de gewenste uitstraling. Naast de renovatie van het gebouw zelf onderging ook het terrein een gehele metamorfose. Het geheel heeft hiermee een nieuw aanblik gekregen en is weer bestendig voor de toekomst.

VDBH verrichtte in opdracht van de Bouwcombinatie Tandheelkunde (Van Wijnen, Trebbe en Kuijpers) alle civieltechnische werkzaamheden en groenvoorziening op het terrein. Te denken valt hier aan het bouwkundige en civieltechnische grondwerk, de ondergrondse infra, de (half)verhardingen, de beplanting en divers terreinmeubilair.

Door het geheel aan werkzaamheden in opdracht te hebben verkregen, was VDBH instaat de opdrachtgever hierin maximaal te ontzorgen en alles naadloos op elkaar af te stemmen. Ook heeft de Bouwcombinatie slechts één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden gehad. Dit werkte voor beide partijen prettig.

Het project werd in meerdere fasen uitgevoerd en verspreid over circa 3 jaar. De onderlinge fasen moesten dus goed in elkaar overgaan en op elkaar aansluiten. Een uitdaging die VDBH wel toevertrouwd is.

Daarom VDBH

Wij hebben álles in huis om ons thuis te voelen op elk terrein. Van een paar vierkante meter tot een terrein van hectares groot.

  • Ruim 90 vaste medewerkers
  • Eén aanspreekpunt
  • Ruim 30 jaar ervaring en kennis
  • Kwaliteitsgarantie door certificering
  • Brede inzetbaarheid
home-text-image