02-07-14 067

Bermverharding

Op de weg draait alles om veiligheid. Niet alleen op het wegdek, ook moet je als weggebruiker veilig kunnen uitwijken naar de naastgelegen berm. De juiste verharding speelt daarin een cruciale rol. De kennis en ervaring van VDBH zorgt ervoor dat bermverhardingen betrouwbaar zijn én blijven.

Waarom?

Een goede berm is net zo belangrijk als een goed wegdek. Door steeds meer en zwaarder verkeer worden echter veel bermen kapotgereden: hobbels, kuilen en andere oneffenheden zorgen voor een ongelijke berm. Dat maakt de (gevaarlijke) situatie bij een uitwijkmanoeuvre alleen maar onveiliger. Lokale overheden krijgen regelmatig te maken met schadeclaims als gevolg van een slecht onderhouden berm.

Een berm die goed is aangelegd en onderhouden, biedt een veilige uitwijkmogelijkheid en beperkt de overlast voor andere weggebruikers bij pech of een ongeluk.

Vroeg aan tafel

Bij VDBH kennen we het belang van een veilige berm en kunnen we de kwaliteit leveren die daarvoor nodig is. Door al tijdens de besluitvorming aan tafel te komen bij gemeente, waterschap of provincie, kunnen we een belangrijke rol spelen – niet alleen als uitvoerder, maar ook als adviseur.

Specialisme

Bermverharding is een specialisme: je doet het er niet zomaar even bij. Kennis van de grond en van het materieel is een vereiste. Daarom hebben we eigen machines ontwikkeld voor het aanbrengen van halfverharding en grasbetonblokken. Zo kunnen we efficiënt en betrouwbaar werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid.