In opdracht Dijkham Bouw heeft VDBH voor Hornbach in Nieuwegein een parkeerterrein mogen realiseren van 1 hectare groot. Gezien de toenemende vraag naar extra parkeergelegenheid en de wens voor de realisatie van een Drive In zijn deze terreinwerkzaamheden uitgevoerd.

Voor het aanleggen van het parkeerterrein heeft VDBH bodemsanering en grondwerkzaamheden t.b.v. de verhardingen en waterberging uitgevoerd. Tevens is er riolering aangelegd en zijn er bodemstabilisaties uitgevoerd in combinatie met een fundatiepakket.

De bodemstabilisatie was nodig, omdat we hier te maken hebben gehad met zettingsgevoeligheid en weinig draagkrachtige grond. Tot slot is er asfalt en de bijbehorende markeringen aangebracht. Ook zijn er lichtmasten, bebording en afrasteringen geplaatst. Om het plaatje compleet te maken zijn er ook diverse groenvoorzieningen aangeplant.

Inspiratie voor elk terrein

Bent u de beheerder van een bedrijfsterrein? Wilt u een landgoed opnieuw inrichten? Of zoekt u een partner voor het onderhoud van uw terrein en tuin? Wij hebben álles in huis om ons thuis te voelen op elk terrein. Ontdek meer over onze dienstverlening in deze brochure.

brochure-thumb

Daarom VDBH

Wij hebben álles in huis om ons thuis te voelen op elk terrein. Van een paar vierkante meter tot een terrein van hectares groot.

  • Ruim 90 vaste medewerkers
  • Eén aanspreekpunt
  • Ruim 30 jaar ervaring en kennis
  • Kwaliteitsgarantie door certificering
  • Brede inzetbaarheid
home-text-image