Grondwerk

Grondwerk

Diverse machines graafwerk fotoOf we nu een groot terrein inrichten of een bedrijfstuin aanleggen: er komt bijna altijd grondwerk bij kijken. De grond moet op het gewenste niveau gebracht worden. Een bouwput moet uitgegraven worden, de leidingsleuven gegraven, een zandbed voor de verharding aangebracht en een border met voedingsrijke grond aangelegd.
Wij dragen zorg voor het grondverzet, inclusief het transport en afvoer van overtollige materialen.

We beschikken over eigen transport- en grondverzetmaterieel en dat zetten we graag breed in. Het is efficiënt als wij het complete grondwerk van uw project verzorgen. Niet alleen voor de vierkante meters die we zelf gaan inrichten, maar ook voor bijvoorbeeld een bouwput of de riolering. Zo verkort u de doorlooptijd van het project en wordt al het grondwerk snel en efficiënt uitgevoerd.

Of we nu een groot terrein inrichten of een bedrijfstuin aanleggen: er komt bijna altijd grondwerk bij kijken.