Referenties

Renovatie recreatiepad

Vorige week hebben wij een project voor de gemeente IJsselstein opgeleverd. Dit was een pad, bestaande uit ternairzand, waarin slijtageplekken ontstonden, waar gebruikers hinder van ondervonden. We hebben dit uitgevoerd met het aanbrengen van Graustabiel met behulp van een spreidmachine.

Op de eerste twee foto’s wordt Graustabiel aangebracht en op de laatste foto wordt dit verdicht voor een mooi eindresultaat.

Renovatie recreatiepad Renovatie recreatiepad Renovatie recreatiepad