Referenties

Parkeerplaats Hornbach Nieuwegein

Voor Hornbach realiseren wij hier een parkeerterrein op een terrein van 1 hectare groot. Dit parkeerterrein wordt aangelegd door de toenemende vraag naar parkeergelegenheid en de realisatie van een Drive In. Door laatstgenoemde vervallen een aantal parkeerplaatsen. Werkzaamheden voor de Drive In hopen wij ook uit te voeren in opdracht van Dijkham Bouw. Op dit moment zijn we volop bezig met de aanleg van het parkeerterrein. Reeds uitgevoerd zijn de bodemsanering, het grondwerk voor de verhardingen en de waterberging, de aanleg van de riolering en het uitvoeren van bodemstabilisaties in combinatie met een fundatiepakket. De bodemstabilisatie is nodig, omdat we hier te maken hebben met zettingsgevoelig en weinig draagkrachtige grond. Binnenkort zal het asfalt en bijbehorende markeringen aangebracht en de betonplaat gerealiseerd worden. Vervolgens zullen terreinelementen in de vorm van lichtmasten, bebording en afrasteringen geplaatst worden. Om het geheel compleet te maken zullen er nog diverse groenvoorzieningen aangeplant worden.

 

Het werk in getallen:

–       6.000 ton menggranulaat

–       600 m1 riolering

–       800 m1 kantopsluitingen

–       425 m2 bestrating

–       5.550 m2 asfalt

–       900 m2 betonvloer

–       1700 m1 markering

–       14 stuks bomen

–       240 m1 haag

 

Parkeerplaats Hornbach Nieuwegein Parkeerplaats Hornbach Nieuwegein Parkeerplaats Hornbach Nieuwegein Parkeerplaats Hornbach Nieuwegein