Referenties

Bouwrijp maken plan Molenblok

In Varik zijn wij voor de gemeente Neerijnen het plan Molenblok  bouwrijp aan het maken.

Het speciale aan dit werk is dat het PP riool  allemaal trekvast moet zijn, we doen dit doormiddel van lassen.

Het waterschap heeft dit geëist omdat we binnen de dijkzone zitten, en zodoende er sprake kan zijn van kwelwater. Deze week beginnen we ook met het graven van de nieuwe watergangen en wadi’s op het plan.

 

Bouwrijp maken plan Molenblok Bouwrijp maken plan Molenblok Bouwrijp maken plan Molenblok Bouwrijp maken plan Molenblok Bouwrijp maken plan Molenblok Bouwrijp maken plan Molenblok Bouwrijp maken plan Molenblok Bouwrijp maken plan Molenblok