Archives

Zorgcomplex De Shelter

Dit is een project in opdracht van Burgland Bouw, bestaande uit sloopwerk, grondwerk, riolering en bestrating.

 

 

 

Complete terreininrichting Bartimeus

Een van onze mooie projecten is de opdracht voor de Stichting Bartimeus. De afgelopen periode is daar voor een groot gedeelte van de bebouwing vernieuwd. We hebben rondom deze nieuwbouw de complete terreininrichting van het omliggende terrein mogen verzorgen, met als missie: de cliënt centraal. De werkzaamheden bestonden uit het realiseren van de complete boven- en ondergrondse infra met name grondverzet, riolering, verhardingen (asfalt klinkerverharding/halfverharding), beplanting, herplant van bomen, speeltoestellen met veilige ondergrond, hekwerken, plaatsen van bergingen en ander meubilair en het zaaiwerk. Hierbij sterk rekeninghoudend met de wensen van de cliënten/gebruikers van Stichting Bartiméus hebben wij diverse herkenningspunten en -stroken aangelegd op het gehele terrein, zodat zij zich veilig kunnen voortbewegen over het terrein.

Onlangs is ook de beukenhaag aangeplant. De gebruikers kunnen zich nu goed oriënteren en vrij over het terrein voortbewegen. De infrastructuur is zodanig aangelegd dat de gebruikers zich oriënteren door middel van herkennings- en markeringspunten op het gehele terrein, waar wij op dit moment de laatste hand aan leggen. In dit project ligt het accent op de auditieve en sensitieve waarneming.  Voorbeelden daarvan zijn: een volière, geurende klimplanten, een sensorgestuurde bank met muziek en een (ritselende) bamboehaag.

De gebruiker centraal! 

Weg voor de toekomst jaar na aanleg

Een gereconstrueerde weg voorzien van de nieuwste technische snufjes met een duurzaam karakter. Dat is de “Weg van de Toekomst” die vorig jaar in Brabant is aangelegd.

De N329, die loopt vanaf de rijkswegen A50/A59 tot aan de Maas, is veel meer dan een stukje asfalt. De nieuwste snufjes aan de weg zijn vooral op het gebied van milieu, natuur en energie: het toonbeeld van van duurzaamheid en zichtbare vernieuwing. Denk aan een energieneutrale weg, verantwoord materiaalgebruik, CO2 bewust bouwen, LED-verlichting, communicatie met de weggebruiker en faunapassages.

Van de Bijl & Heierman mocht in opdracht van Van Gelder Aannemingsmaatschappij een deel van de realisering voor haar rekening nemen met het inplanten van de langste vaste plantenborder van Europa! Na de aanleg heeft Van de Bijl & Heierman opdracht gekregen voor het onderhoud.

De beplanting is nu een jaar aan het groeien. En dat zie je. Er komt vorm in.

Meer informatie over de “Weg van de Toekomst” vindt u op: http://www.n329.nl/

 

In de Tuin & Landschap is ook aandacht besteed aan dit onderwerp.