Archives

Complete terreininrichting Bartimeus

Een van onze mooie projecten is de opdracht voor de Stichting Bartimeus. De afgelopen periode is daar voor een groot gedeelte van de bebouwing vernieuwd. We hebben rondom deze nieuwbouw de complete terreininrichting van het omliggende terrein mogen verzorgen, met als missie: de cliënt centraal. De werkzaamheden bestonden uit het realiseren van de complete boven- en ondergrondse infra met name grondverzet, riolering, verhardingen (asfalt klinkerverharding/halfverharding), beplanting, herplant van bomen, speeltoestellen met veilige ondergrond, hekwerken, plaatsen van bergingen en ander meubilair en het zaaiwerk. Hierbij sterk rekeninghoudend met de wensen van de cliënten/gebruikers van Stichting Bartiméus hebben wij diverse herkenningspunten en -stroken aangelegd op het gehele terrein, zodat zij zich veilig kunnen voortbewegen over het terrein.

Onlangs is ook de beukenhaag aangeplant. De gebruikers kunnen zich nu goed oriënteren en vrij over het terrein voortbewegen. De infrastructuur is zodanig aangelegd dat de gebruikers zich oriënteren door middel van herkennings- en markeringspunten op het gehele terrein, waar wij op dit moment de laatste hand aan leggen. In dit project ligt het accent op de auditieve en sensitieve waarneming.  Voorbeelden daarvan zijn: een volière, geurende klimplanten, een sensorgestuurde bank met muziek en een (ritselende) bamboehaag.

De gebruiker centraal! 

Tuinaanleg Zorgcentrum De Kulenburg

Na een lange en intensieve renovatie is zorgentrum Kulenburg  in juni 2014 weer heropend. Het is een mooie, moderne locatie in het centrum van Culemborg geworden. Van de Bijl & Heierman mocht een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en toegankelijkheid voor de bewoners met bijzondere zorgbehoeften van het zorgcentrum. De heropening kreeg dan ook een feestelijk tintje.

Van de Bijl & Heierman leverde haar bijdrage door het leveren van een gebruiksvriendelijk tuinontwerp waarin de leefbaarheid voor de mens centraal staat. De bewoners, die extra zorg nodig hebben, worden door dit doordachte ontwerp minimaal geprikkeld en kunnen maximaal ontspannen. Het resultaat is om trots op te zijn.