MVO

MVO

KochpadZoelmondGemBurenIMG_0921 (28) (Kopie)

Van de Bijl & Heierman boomverzorging beschouwt het mede als haar verantwoordelijkheid een steentje bij te dragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaamheid vertaalt zich niet alleen in de toepassing van kwalitatieve materialen, maar ook door een investering in mens, milieu en maatschappij. Van de Bijl & Heierman boomverzorging wil met haar beleid, producten en diensten ook bijdragen aan een veilige (werk)omgeving en leefbare maatschappij. Het MVO is daarom verweven in ons hele beleid. Om een en ander inzichtelijk te maken voor u, zal binnenkort onze CO2-Footprint worden afgedrukt. Ons streven is om onze CO2-Footprint zo klein mogelijk te maken voor het behoud van onze aarde.

Dit vertaalt zich in:

 • interne milieuzorg;
 • verantwoorde afvalscheiding;
 • hergebruik van restproducten (groenafval, benutting van hemelwater, afvoer naar biocentrales);
 • reducering brandstofverbruik en keuze voor schone motoren;
 • toepassing van duurzame materialen;
 • CO2-emissiebeleid (streven naar CO2-prestatieladder trede 3);
 • arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid (opleidingsklimaat, verbetermanagement, social return);
 • maatschappelijke betrokkenheid (financiële ondersteuning goede doelen).

De boomverzorging leent zich bij uitstek voor het realiseren van doelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door:

 • inzet van materieel met schone motoren die milieuvriendelijke brandstoffen verbruiken;
 • toepassing van “maatschappelijk verantwoorde” materialen;
 • geen verspilling door vergaande recycling van restproducten (hout naar biocentrales);
 • her- of verplanten van bomen in plaats van definitieve verwijdering;
 • het creëren van kansen voor de natuur door inachtneming van de Flora- en Faunawet.