Welke methoden zijn er?

a fotoWelke methoden zijn er?

Voor de problematiek van een zachte berm of een berm vol ongelijkheden, kortom een onveilige berm, heeft Van de Bijl & Heierman een unieke werkwijze, waardoor de berm in korte tijd kan worden hersteld. Het resultaat: snel een veilige berm voor uitwijkende voertuigen en passerende fietsers. Precies wat u wilt.

Halfverharding

Het aanvullen en eventueel verharden van de berm met halfverharding behoort tot de mogelijkheden. We maken daarvoor gebruik van een machine die we zelf ontwikkeld hebben. Deze brengt de juiste hoeveelheid grond of granulaat aan en verdicht deze.

GrasbetonblokkenlegklemGrasbetonblokken

Met een andere, eveneens door onszelf ontwikkelde, machine kunnen we ook grasbetonblokken aanbrengen. Grasbetonblokken zijn verhardingselementen met openingen voor begroeiing en afvoer van (hemel)water. Het resultaat van deze toepassing is een groene en toch stabiele berm, die tevens een akoestisch effect heeft indien er auto’s overheen rijden. Mede om deze reden kan voor een bermverharding nabij bebouwing juist worden gekozen voor een gladdere (geluidsarme) steen.

Uiteraard kunt u de specifieke wensen en eisen aangeven met betrekking tot een gemaakte keuze uit genoemde oplossingen. De uitvoering van de werkzaamheden is dus maatwerk en hoe de constructies aangebracht worden en welk materiaal wordt toegepast, wordt met u overeengekomen.