Halfverharding

Onverharde wegen

Veel gemeentes, natuurorganisaties en andere beheerinstanties worstelen met de problematiek die onverharde wegen met zich meebrengen. Veel voorkomende eigenschappen van onverharde wegen zijn gaten en kuilen, maar ook stofontwikkeling komt voor in droge(re) periodes.Graag denken wij met u mee hoe om te gaan met onverharde wegen.

Oplossingsrichtingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
het overlagen met (on) gebonden halfverhardingen of het stabiliseren van de ondergrond.
Samen met u komen wij met een voorstel wat het beste past bij de situatie. Maatwerk dus.

Recreatieve paden

Veel gemeentes, natuurorganisaties en andere beheerinstanties hebben wandel- en fietspaden als onderdeel van het recreatieve netwerk.Deze paden kunnen bestaan uit halfverhardingen, zoals verschillende gesteentes. De aanleg en het onderhoud van deze recreatieve paden verzorgen wij graag voor u.