Actueel

VDBH blijft op hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Op 1 december 2021 behaalden wij wederom Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Hiermee voldoet VDBH bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat VDBH op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.