Actueel

v.d. Bijl & Heierman met Vegaway in de nieuwsbrief van Tuin en Landschap

Hier onder vindt u het artikel wat onlangs in de nieuwsbrief van Tuin & Landschap gepresenteerd werd.

Van de Bijl & Heierman vindt het belangrijk dat de buitenruimte veilig is en een representatieve uitstraling heeft. Graag dragen wij als bedrijf ook bij aan veilige en representatief uitziende, recreatieve paden, die bestaan uit halfverharding (schelpen, grind etc.).

VEGAWAY®
Er is veel in beweging wat betreft het beheer van recreatieve paden en het bestrijden van onkruidgroei. Veel recreatieve paden van halfverharding bevatten onkruid, oneffenheden of het aanwezig materiaal is door de jaren heen ontmengd. De afgelopen periode verzochten veel van onze opdrachtgevers ons na te denken over een methode voor het verwijderen van onkruid uit halfverharding. Als bedrijf hebben wij daar over nagedacht en dat heeft geresulteerd in een nieuwe machine.

De werkwijze van de machine (zie bijgaande foto) is:
–              Loswoelen van de halfverharding. Breedte is 1,20 m¹. De diepte kunnen we instellen.
–              Het onkruid wordt met wortel en al gezeefd uit de halfverharding.
–              Op internet kunt u een filmfragment vinden, waarin u de VEGAWAY® in werking ziet.    https://www.youtube.com/watch?v=io29Mnq73AA

MINI-GRADER
Door het inzetten van de VEGAWAY® is de toplaag losgemaakt. Om het pad weer optimaal in profiel te krijgen (tonrondte of op één oor) en goed te kunnen verdichten adviseren wij een nieuwe toplaag aan te brengen. Hiervoor zullen wij onze specialistische machines inzetten, zoals de mini-grader (foto hieronder), asfaltspreidmachine en een bandenwals.

Ga voor meer informatie www.vdbh.nl