Actueel

Start werk Nudepark II te Wageningen

In de winter 2017-2018 realiseren wij in de gemeente Wageningen in opdracht van Klokgroep b.v. een mitigatiegebied.

Dit mitigatiegebied dient als eerste aangelegd te worden voordat met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nudepark II kan worden gestart. Ook voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Nudepark II (ca. 19 ha) hebben wij opdracht om  de  werkzaamheden  uit te voeren.

Doel van dit gebied is het beschermen van aanwezige beschermde planten en dieren (m.n. voor de  poelkikker) door een nieuwe leefomgeving te creëren, zodat ze tijd hebben aan de nieuwe habitat te wennen. Een ecologisch werkprotocol is hiertoe opgesteld.

Het mitigatiegebied is ruim3 ha. groot. Er worden watergangen gegraven, een zestal duikers aangelegd, het terrein verdiept en daar weer in verlaagde gedeelten voor de poelkikker.

Onze rupskraan is uitgerust met een GPS-systeem zodat de machinist de werkzaamheden op de juiste wijze, volgens ontwerptekening, kan uitvoeren.

Het totaal te ontgaven en te vervoeren grond naar de toekomstige bedrijvenkavels is ca. 18.000 m3. Door het gebied wordt een fiets/voetpad aangelegd, uit te voeren in asfalt (ca. 1.250  m2).