Referenties

Vervolg terreininrichting Bartiméus

Bij de Stichting Bartiméus in Zeist hebben wij het hoofdgebouw aangesloten op het nieuwe terrein. Daaronder begrepen zijn de wooneenheden, de school e.d..

De cliënten van Bartiméus kunnen het gehele terrein (veilig) in gebruik nemen. Voor ons rest nog het aanplanten van het terrein.

 

 

Vervolg terreininrichting Bartiméus Vervolg terreininrichting Bartiméus Vervolg terreininrichting Bartiméus