Referenties

Woonrijp maken De Hucht

Onlangs hebben wij grondwerk verricht bij De Hucht te Wageningen ten behoeve van het bouw- en woningrijp maken van het perceel. De werkzaamheden voor de bouwput bestonden uit de aanleg van riolering, verhardingen en terreininrichtingen.

Op de foto’s zijn de werkzaamheden in volle gang.

Woonrijp maken De Hucht Woonrijp maken De Hucht