Archives

Parkeerplaats Hornbach Nieuwegein

Voor Hornbach realiseren wij hier een parkeerterrein op een terrein van 1 hectare groot. Dit parkeerterrein wordt aangelegd door de toenemende vraag naar parkeergelegenheid en de realisatie van een Drive In. Door laatstgenoemde vervallen een aantal parkeerplaatsen. Werkzaamheden voor de Drive In hopen wij ook uit te voeren in opdracht van Dijkham Bouw. Op dit moment zijn we volop bezig met de aanleg van het parkeerterrein. Reeds uitgevoerd zijn de bodemsanering, het grondwerk voor de verhardingen en de waterberging, de aanleg van de riolering en het uitvoeren van bodemstabilisaties in combinatie met een fundatiepakket. De bodemstabilisatie is nodig, omdat we hier te maken hebben met zettingsgevoelig en weinig draagkrachtige grond. Binnenkort zal het asfalt en bijbehorende markeringen aangebracht en de betonplaat gerealiseerd worden. Vervolgens zullen terreinelementen in de vorm van lichtmasten, bebording en afrasteringen geplaatst worden. Om het geheel compleet te maken zullen er nog diverse groenvoorzieningen aangeplant worden.

 

Het werk in getallen:

–       6.000 ton menggranulaat

–       600 m1 riolering

–       800 m1 kantopsluitingen

–       425 m2 bestrating

–       5.550 m2 asfalt

–       900 m2 betonvloer

–       1700 m1 markering

–       14 stuks bomen

–       240 m1 haag

 

Tuinklaar concept Veenendaal

In samenwerking met Spaansen uit het Noord-Hollandse Winkel werkt v.d. Bijl & Heierman b.v. aan het Tuinklaar concept, waarbij de tuin van een nieuwbouwwoning aangelegd wordt in de laatste fase van de woningbouw. Zodra de nieuwe eigenaren van de woning de sleutel krijgen, kunnen de tuinstoelen direct worden neergezet. Het eerste pilotproject van Spaansen Tuinklaar is inmiddels gerealiseerd met 21 tuinen in Veenendaal, in de nieuwbouwwijk Eiland F. Bij de aankoop van de woning is een comfortabele en complete tuin inbegrepen. Ook is er de mogelijkheid een tuin op maat te laten ontwerpen. Doordat de bewoners keuze hebben uit een aantal verschillende ontwerpen, waarbij ook variatie mogelijk is met het materiaal, hoeft men niet bang te zijn dat de hele buurt na oplevering precies dezelfde tuin heeft. Bewoners zijn blij met de gerealiseerde tuinen. ,,Maar het allergrootste pluspunt is het gemak dat de tuin al klaar was op het moment dat we gingen verhuizen’’, zegt bewoonster Esther. ,,Het zou toch een rommeltje worden als de verhuizers eerst buiten door een laag zand hadden gemoeten en daarna met die schoenen naar binnen zouden lopen? Zonde van onze nieuwe houten vloer!” Omdat er meerdere tuinen tegelijk worden aangelegd is het voor v.d. Bijl & Heierman b.v. mogelijk om efficiënt te werken. De aanvoer van materialen kan immers in een keer verzorgd worden. Voor de aanleg van de tuinen is het wel belangrijk om de juiste volgorde te hanteren en niet te vroeg te gaan aanplanten. De graszoden en planten hebben natuurlijk water nodig. Een taak die v.d. Bijl & Heierman b.v. nog uitvoert voor de oplevering, maar wat daarna wordt overgedragen aan de bewoners. De intentie is er om jaarlijks meerdere soortelijke projecten in samenwerking te realiseren. Spaansen is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de verkoop en coördinatie rond Tuinklaar. v.d. Bijl & Heierman verzorgt in opdracht van Spaansen het uitvoerende werk voor de tuinaanleg.

Gemeentehuis Tiel

In de afgelopen weken hebben we een gedeelte van de parkachtige tuin van het gemeentehuis in Tiel heringericht volgens het gemaakte ontwerp van Ontwerpburo Horti Verde. De verhardingen zijn hierbij aangepast, zodat de fietsenstalling vergroot kon worden. Tevens zijn daarbij de reeds aanwezigen hagen verlaagd om de doorkijk te optimaliseren. Ook het terras is vergroot en opnieuw bestraat. De picknickbanken zijn hierdoor verzet. Tot slot is de trap die toegang verschaft tot de Raadszaal verbreed. Herbruik van het oorspronkelijke materiaal stond bij dit project centraal.

 

Vakantiepark De Steppe in Ulicoten

Het vakantiepark De Steppe in Ulicoten wat oorspronkelijk een familiebedrijf is geweest, wordt momenteel volledig geamoveerd om het vervolgens opnieuw op te bouwen. Van de Bijl & Heierman werkt in opdracht CSP Real Estate aan de vernieuwing van dit overgenomen park. Zo zijn er in het eerste stadium van dit project nestkasten opgehangen voor de huismus en de vleermuis. Ondertussen is het merendeel van het asfalt verwijderd en zijn onze medewerkers bezig met het slopen van de bestaande bebouwing.Na de sloop zal alles in gereedheid worden gebracht om de 73 prefab woningen te plaatsen. Wij verzorgen op dit project o.a. de gehele infrastructuur, nieuwe aanplant van bomen en beplanting en de aanleg van nutsvoorzieningen.

Inrichting tuin aan de Maliebaan te Utrecht

Van oorsprong is de historische tuin aan de Maliebaan in Utrecht onder architectuur aangelegd. Na een analyse van het ontwerp zijn er door Vollmer & Partners diverse uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp gekozen, waarbij er een moderne touch aan toegevoegd is.

Op 17 januari 2019 heeft v.d Bijl & Heierman b.v. de opdracht gekregen om de aanleg te verzorgen. Voorafgaand aan het grondwerk is het terrein opgeschoond en zijn de bestaande, volwassen bomen in gesnoeid met behoud van de habitus. Achtereenvolgend is het grondwerk uitgevoerd, waarbij kabels zijn getrokken voor onder andere de verlichting en leidingenwerk is aangelegd voor beregening. Op dit moment is v.d. Bijl & Heierman b.v. bezig met het aanbrengen van verhoogde gazons en trappartijen. Na afronding hiervan zal er halfverharding aangebracht worden evenals de beplanting. De tuin zal voorzien worden van een eikenhouten tuinkamer, waarvoor v.d. Bijl & Heierman b.v. tevens de tuinmeubelen zal leveren.  De tuinafscheiding komt overeen met de stijlstructuur van de tuinkamer, namelijk met een lamellenuitstraling.

Na realisatie van deze tuin zal v.d. Bijl & Heierman b.v. nazorg en compleet tuinonderhoud uitvoeren.

Over enkele weken zal er zal er meer informatie gepubliceerd worden over de voortgang van het werk.


In de afgelopen weken zijn de medewerkers van v.d. Bijl & Heierman bv. bezig geweest met de aanleg van de tuin aan de Maliebaan te Utrecht. Zo is het terrein opgeschoond, zijn bomen gesnoeid, is het grondwerk uitgevoerd en zijn verhoogde gazons en trappartijen aangebracht. Het resultaat mag er dan ook zeker wezen! Wat rest is de levering van de tuinmeubelen. In de komende maanden zal v.d. Bijl & Heierman b.v. het complete tuinonderhoud gaan uitvoeren.

Nieuw kantoor Bedrijvenpark Medel – Inrichting complete buitenruimte

Onlangs hebben wij de complete buitenruimte aangelegd rondom het nieuwe kantoor van Bedrijvenpark Medel te Tiel.

Architect Ton Voets heeft het ontwerp voor de buitenruimte verzorgd. Hierbij is gebruik gemaakt van oude materialen w.o. kinderkoppen,

oude gebakken klinkers en wit tuingrind om het geheel te laten passen in de omgeving en aan te laten aansluiten bij de mooie constructieve lijnen van het gebouw.

Er zijn zoveel mogelijk oude bomen gespaard, deze zijn opgenomen in het ontwerp. In de avond worden de strakke lijnen van het ontwerp uitgelicht door diverse spots.

 

Realisatie daktuin op nieuw MFC

In Hoogblokland hebben we recent een grote daktuin aangebracht. Op dit hellende dak is een sedum vegetatiemat toegepast. Dit dak dat ca. 600 m² is voorzien van een 
aanlijn voorziening wat de veiligheid van de medewerkers ten goede komt.

 

Facelift padenstructuur Klauterwoud / Klokbekerpad

Facelift padenstructuur Klauterwoud / Klokbekerpad

In opdracht van de gemeente Vlaardingen zijn de wandelpaden in het Klauterwoud opgeknapt. Het onkruid is verwijderd en de halfverharding is los gefreesd. Verder zijn de paden overlaagd met menggranulaat 0/16. Hierdoor zullen de recreanten het gebruik van de wandelpaden als comfortabel ervaren!

Klik hier voor meer informatie over halfverhardings paden.

Realisatie mitgatiegebied Nudepark II

In de winter 2017-2018 realiseren wij in de gemeente Wageningen in opdracht van Klokgroep b.v. een mitigatiegebied.

Dit mitigatiegebied dient als eerste aangelegd te worden voordat met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nudepark II kan worden gestart. Ook voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Nudepark II (ca. 19 ha) hebben wij opdracht om  de  werkzaamheden  uit te voeren.

Doel van dit gebied is het beschermen van aanwezige beschermde planten en dieren (m.n. voor de  poelkikker) door een nieuwe leefomgeving te creëren, zodat ze tijd hebben aan de nieuwe habitat te wennen. Een ecologisch werkprotocol is hiertoe opgesteld.

Het mitigatiegebied is ruim3 ha. groot. Er worden watergangen gegraven, een zestal duikers aangelegd, het terrein verdiept en daar weer in verlaagde gedeelten voor de poelkikker.

Onze rupskraan is uitgerust met een GPS-systeem zodat de machinist de werkzaamheden op de juiste wijze, volgens ontwerptekening, kan uitvoeren.

Het totaal te ontgaven en te vervoeren grond naar de toekomstige bedrijvenkavels is ca. 18.000 m3. Door het gebied wordt een fiets/voetpad aangelegd, uit te voeren in asfalt (ca. 1.250  m2)

Douglas beschoeiing landgoed Groeneveld

Staatsbosbeheer beheert het Landgoed Groeneveld te Baarn.

Door het vele in en uit klimmen van honden in de beek van het kasteelpark, waren de oevers er op sommige locaties slecht aan toe.

Om erger te voorkomen werd ons gevraagd om een beschoeiing te plaatsen.

De beschoeiing is gemaakt van Douglas-hout.