Archives

Infra en groen met technische hoogstandjes

Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij een project in Nieuwegein gerealiseerd. Dit project bestaat onder andere uit grondwerk, riolering, bestrating en beplanting.

Wij hebben de vijvers bij het pand met onze 24-tons rupskraan gegraven, welke is uitgerust met een GPS-systeem. Dit houdt in dat onze tekenaar een 3D-model maakt van de uit te graven vijver, waarna dit bestand wordt ingelezen vanuit de rupskraan. Hierdoor kan de machinist de hele vijver op het juiste formaat en op de juiste diepte uitgraven zonder de hulp van een uitzetter of grondwerker. De vijver wordt voorzien van diverse niveaus waarop in een later stadium waterplanten worden geplant.

 

Complete terreininrichting Bartimeus

Een van onze mooie projecten is de opdracht voor de Stichting Bartimeus. De afgelopen periode is daar voor een groot gedeelte van de bebouwing vernieuwd. We hebben rondom deze nieuwbouw de complete terreininrichting van het omliggende terrein mogen verzorgen, met als missie: de cliënt centraal. De werkzaamheden bestonden uit het realiseren van de complete boven- en ondergrondse infra met name grondverzet, riolering, verhardingen (asfalt klinkerverharding/halfverharding), beplanting, herplant van bomen, speeltoestellen met veilige ondergrond, hekwerken, plaatsen van bergingen en ander meubilair en het zaaiwerk. Hierbij sterk rekeninghoudend met de wensen van de cliënten/gebruikers van Stichting Bartiméus hebben wij diverse herkenningspunten en -stroken aangelegd op het gehele terrein, zodat zij zich veilig kunnen voortbewegen over het terrein.

Onlangs is ook de beukenhaag aangeplant. De gebruikers kunnen zich nu goed oriënteren en vrij over het terrein voortbewegen. De infrastructuur is zodanig aangelegd dat de gebruikers zich oriënteren door middel van herkennings- en markeringspunten op het gehele terrein, waar wij op dit moment de laatste hand aan leggen. In dit project ligt het accent op de auditieve en sensitieve waarneming.  Voorbeelden daarvan zijn: een volière, geurende klimplanten, een sensorgestuurde bank met muziek en een (ritselende) bamboehaag.

De gebruiker centraal! 

Vakantiepark “Het eiland van Maurik”

In het hart van de Betuwe, op Vakantiepark Het Eiland van Maurik realiseren wij momenteel  50 chaletplaatsen met inbegrip van de bovengrondse- en ondergrondse infra.

Terreininrichting Brekeldschool

Bij de Brekeldschool te Rijssen hebben wij al het grondwerk en de gehele terreininrichting verzorgd. Vanaf het graven van de bouwput tot aan het aanbrengen van de beplanting.

Woonrijp maken De Hucht

Onlangs hebben wij grondwerk verricht bij De Hucht te Wageningen ten behoeve van het bouw- en woningrijp maken van het perceel. De werkzaamheden voor de bouwput bestonden uit de aanleg van riolering, verhardingen en terreininrichtingen.

Op de foto’s zijn de werkzaamheden in volle gang.