Actueel

Renovatie sedumdak Amerongen

Op een bijzondere locatie in Amerongen hebben we onlangs een bestaand sedumdak, dat tijdens de bouw was beschadigd, weer volledig hersteld. Hierdoor hebben de gebruikers van dit bijzondere pand op deze mooie locatie weer een groen zicht over het dak op de uiterwaarden en de rivier de Rijn.

Heeft u ook een sedumdak dat gerenoveerd moet worden? Wij helpen u graag. Bel ons voor de mogelijkheden op 0488-443093.

CO2-cijfers 2016 V.d. Bijl & Heierman hoopgevend

De CO2-cijfers van 2016 zijn bekend en zijn hoopgevend. Hoewel de absolute CO2-uitstoot gestegen is, is deze gerelateerd aan het aantal fte’s (en dus de bedrijfsactiviteiten) gedaald! Daarmee lijkt het bereiken van de gestelde doelstellingen een haalbare missie.

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015.

De totale uitstoot bedroeg in 2016 1.184,07 ton CO2 tegen 1.134,17 ton CO2 in 2015.

Totale CO2 uitstoot 2016

Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagen- en machinepark. Onze reductie-doelstellingen richten zich dan ook met name op deze veroorzaker.

Conclusies

Wat betreft de uitstoot van CO2 in 2016 t.o.v. het referentiejaar 2015 kan geconcludeerd worden dat de totale CO2-uitstoot in absolute getallen (met 49,9 ton) gestegen is als gevolg van de toegenomen activiteiten van het bedrijf. Dat is een stijging van 4,39%. Gerelateerd aan het aantal fte’s (dat is gestegen met 8%) is de CO2-uitstoot met 3,5% gedaald. De relatieve uitstoot (afgezet tegen het aantal fte’s) is echter gedaald:

De gerelateerde uitstoot over 2015 en 2016 is in onderstaande tabel weergegeven.

Vergelijking-CO2-2015-2016.png

De complete voortgangsrapportage is te downloaden vanaf deze website.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CO2-reductie bij Van de Bijl & Heierman? Kijkt u dan op onze CO2-pagina: https://www.vdbh.nl/co2-certificering/, of neemt u contact op met Marianne van der Wal, 0488-443093.

Groen licht voor Lean and Green

Vanaf 1 mei 2017 nemen wij deel aan het “Lean and Green” programma. Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau.

Dit houdt voor ons in dat we een toevoeging aan onze diesel hebben, ook wel XMILE genoemd. De XMILE  zorgt voor een verlaging van het brandstof verbruik. Daardoor slaan we feitelijk twee vliegen in één klap want, daarnaast verminderen we ook onze CO2 uitstoot met 7%.

Directie V.d. Bijl & Heierman neemt CO2-bewust-certificaat in ontvangst!

Met gepaste trots nam Andries Heierman, directeur van V.d. Bijl & Heierman op 23 maart 2017 van zijn KAM-coördinator het CO2-bewust certificaat (niveau 3), en een oorverdovend applaus van zijn voltallig personeelsbestand in ontvangst.

Samen zorgen voor minder CO2. Wij willen niet weglopen voor de mondiale milieuproblematiek. Het klinkt als een open deur, maar een beter milieu begint nog steeds bij jezelf. Daar zetten wij ons al jaren voor in.
De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten, samen met collega’s en externe partijen; een instrument dat ons als muziek in de oren klinkt!

“Duurzaam ondernemen is het nemen van je verantwoordelijkheid.”

Met dit certificaat tonen wij aan dat wij inzicht hebben in onze CO2-emissies en leggen wij onszelf op om ons door te ontwikkelen op het gebied van CO2-reductie. Tevens tonen wij hiermee aan dat wij voortdurend en actief op zoek zijn naar mogelijkheden om onze CO2-uitstoot terug te dringen.
KAM-coördinator Marianne van der Wal: “Duurzaam ondernemen is het nemen van je verantwoordelijkheid. Het is een kwestie van inzicht, communicatie, beleidsvorming en doen wat je belooft. Wij laten ons niet afschrikken door onze eigen ambities en streven naar 6% CO2-reductie over vijf jaren. Het aantal infragerelateerde projecten in de grijze sector mag dan toenemen, ons bedrijf wordt groener dan ooit!”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CO2-reductie bij Van de Bijl & Heierman? Kijkt u dan op onze CO2-pagina: https://www.vdbh.nl/co2-certificering/, of neemt u contact op met Marianne van der Wal, 0488-443093

co2 certificaat van de Bijl en HeiermanCo2 prestatieladder certificaat in ontvangst nemen

Opening wandelpad Dodewaard

Op donderdag 2 maart is het wandelpad aan de noordzijde van de Dodewaard officieel geopend. Dit pad is aangelegd door Van de Bijl & Heierman B.V. in Opdracht van K3Delta. K3Delta schrijft namelijk elk jaar een prijsvraag uit voor het uitvoeren van een idee wat de Neder-Betuwe nog mooier maakt. Het winnende idee mag €10.000 kosten. De kosten voor het aanleggen van het wandelpad vielen wat hoger uit, maar deze kosten heeft Van de Bijl & Heierman voor zijn rekening genomen. De inzending van Harrie Drost was het winnende idee.

De opening van het wandelpad gebeurde door het schroeven van een naamplaatje op een houten post aan het begin van het pad. Dit gebeurde door de heer Jan Willem van de Kamp van K3Delta, de heer Gerard Jonkers van Geldersch landschap & Kasteelen en de bedenker van het wandelpad Harrie Drost uit Dodewaard. Na deze gebeurtenis was de eerste wandeling op het nieuwe wandelpad.