Actueel

HORNBACH Den Haag – Werkzaamheden in volle gang

HORNBACH opent dit jaar nog haar deuren in Den Haag.

Van de Bijl & Heierman verzorgt hier het geheel aan civieltechnische werkzaamheden.

Momenteel vordert het grondwerk gestaag en is een start gemaakt met de aanleg van het rioleringsstelsel.

Nadat het grondwerk van het terrein gereed is, zal aangevangen worden met het aanleggen van de bovengrondse infra. Dit zal bestaan uit hoofdzakelijk asfalt en een deel elementenverharding (betonklinkers en betonplaten).

Het werk verloopt voorspoedig. Dit dankzij een vooraf goed uitgedachte planning en het inzichtelijk maken van het kritieke pad.

Wanneer het plantseizoen aanbreekt zal Van de Bijl & Heierman het terrein omkaderen met een geheel aan groenvoorziening.

In getallen

40.000 m2 terreinoppervlakte

25.000 m3 grondverzet

35.000 ton menggranulaat, hydraulisch menggranulaat en betongranulaat

2.000 m1 rioolstelsel

1.000 m1 betonbanden

13.500 m2 asfaltverharding

2.000 m2 elementenverharding

5.000 m1 belijning

24.000 stuks beplanting

Doorlooptijd project

7 maanden

Bijzonderheden

Het terrein is zettingsgevoelig. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan de opbouw van de fundatie en de toe te passen materialen. Dit alles is toevertrouwd aan Van de Bijl & Heierman.

De werkzaamheden zijn live te volgen via http://baudoku.1000eyes.de/cam/baucam2nl/ACCC8E1E9F7C/.