Actueel

Groene waterberging Weert

Voor de gemeente Weert hebben wij het project Groene Waterberging aangenomen. Onlangs zijn wij hier gestart met de werkzaamheden welke hoofdzakelijk bestaan uit:

  • Grondverzet ca. 27.000 m³
  • Duikers en oevervoorzieningen
  • Gemaal en persleiding
  • Helofytenfilter en waterberging oppervlakte ca. 10.000 m²
  • Elementenverharding
  • Hekwerken
  • En alle andere voorkomende werkzaamheden.

Project gereed medio november 2016.