Actueel

Gebouw Tandheelkunde Nijmegen

Metamorfose

Het terrein om het gebouw van de Tandheelkunde (Radboud) in Nijmegen krijgt weer de gewenste uitstraling. Naast de renovatie van het gebouw zelf ondergaat ook het terrein zelf een gehele metamorfose. Het geheel ontvangt hiermee een nieuw aanblik en is weer bestendig voor de toekomst.

 

Ontzorgen

Van de Bijl & Heierman verricht in opdracht van de Bouwcombinatie Tandheelkunde (Van Wijnen, Trebbe en Kuijpers) alle civieltechnische werkzaamheden en groenvoorziening op het terrein.

Te denk valt hier aan het bouwkundige en civieltechnische grondwerk, de ondergrondse infra, de (half)verhardingen, de beplanting en divers terreinmeubilair.

Door het geheel aan werkzaamheden in opdracht te hebben, kunnen wij onze opdrachtgever hierin maximaal ontzorgen en alles naadloos op elkaar af stemmen. Ook heeft de Bouwcombinatie slechts één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden. Dit werkt voor beide partijen prettig.

Het project verloopt in meerdere fasen en verspreid over circa 3 jaar. De onderlinge fasen moeten dus goed in elkaar overgaan en op elkaar aansluiten. Een uitdaging die Van de Bijl & Heierman wel toevertrouwd is.

 

In getallen

4.500 m3 detailgrondwerk (bouwkundig)

7.500 m2 cunet aanleggen (terrein)

750 m1 rioolstelsel

2.000 m1 betonbanden

6.000 m2 bestrating en halfverharding

1.250 stuks haagbeuken

35 stuks groot-formaat bomen

 

Doorlooptijd project

Circa 3 jaar.

 

Bijzonderheden

Tijdens de uitvoering blijft het gebouw in gebruik en dient dus bereikbaar te zijn. Voetgangers moeten op een veilige manier het gebouw kunnen bereiken en voldoende parkeervoorziening dient gewaarborgd blijven. Alles met minimale overlast als doel.