Actueel

Droge voeten met nieuwe waterberging Herenland Opheusden

De werkzaamheden zijn al een poosje aan de gang en het wordt steeds zichtbaarder: de nieuwe waterberging in wijk Herenland. Bedoeld om overtollig regenwater nog beter op te kunnen vangen.

Heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland en wethouder Herman Gerritsen van Neder-Betuwe bekeken afgelopen donderdag de voortgang van hun gezamenlijke project, samen met Andries Heierman van Van de Bijl & Heierman BV die het project uitvoert.

De aanleg van de plas, met aan de randen natuurvriendelijke oevers, biedt straks zo’n 8.000 m² extra ruimte voor de opvang van dat overtollige regenwater bij hevige regenbuien die als gevolg van klimaatverandering steeds vaker zullen voorkomen.

Smachtkamp

Wethouder Herman Gerritsen licht toe: “Dit project is ook het sluitstuk van alle maatregelen die we hebben genomen voor de Smachtkamp en omgeving. De overlast en de schade voor de bewoners was enorm in de zomer van 2014 toen bij die hoosbui het regenwater in de huizen kwam. Door al die maatregelen willen we voorkomen dat bewoners zich telkens zorgen hoeven maken.”

Afvoer regenwater

Vanuit de Smachtkamp is een afvoerleiding gemaakt naar het watersysteem van Herenland waardoor in heel extreme situaties water vanaf de straat af kan stromen naar dat watersysteem. Om dit water goed op te kunnen vangen, wordt de nieuwe waterberging gerealiseerd die in directe verbinding komt te staan met het watersysteem van de wijk Herenland. Vervolgens kan het water afstromen naar de spoorsloot. Dit project is een maatregel uit het waterplan van Neder-Betuwe. De waterberging is waarschijnlijk eind maart gereed.

foto, vrij van rechten (3JetFotografie, Ochten)

V.l.n.r.: Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland, wethouder Herman Gerritsen van Neder-Betuwe en Andries Heierman van Van de Bijl & Heierman b.v.