Actueel

CO2-emissiecijfers 2019 v.d. Bijl & Heierman b.v.

De CO2-emissiecijfers over 2019 van v.d. Bijl & Heierman b.v. zijn bekend. Ondanks de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging is de CO₂-uitstoot ten opzichte van het basisreferentiejaar met maar liefst 14% gedaald. Hiermee is v.d. Bijl & Heierman b.v. op weg naar een aantoonbare en structurele verduurzaming van de organisatie.

Footprint 2019 scope 1/2

In 2019 bedroeg onze totale CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 1.419,18 ton CO2. Deze is als volgt opgebouwd:

Footprint 2019 scope 3  

Sinds 2019 kijken wij verder dan alleen naar onze eigen CO₂-emissies: namelijk naar de CO2-emissies in de keten (scope 3). Hierin bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van ingekochte materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. De CO2-uitstoot in onze scope 3 bedraagt 5.424,55 ton CO2 en is als volgt verdeeld binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder:

Realisering doelstellingen

v.d. Bijl & Heierman b.v. had zich ten doel gesteld om vóór 2021 in scope 1/2 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. het basisjaar 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in 2015: 1.134,17 ton CO₂. Absoluut gezien is de CO₂ uitstoot t.o.v. het basisjaar daarmee weliswaar licht gestegen, maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is deze met maar liefst  14% gedaald, ondanks de toename in activiteiten en de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging! De genomen reductiemaatregelen werpen hun vruchten af. Hiermee kunnen we de doelstelling in scope 1, 2 ruimschoots realiseren.

In scope 3 richten wij ons op de CO2-emissies die vrijkomen bij de verwerking van het groenafval dat bij onze projecten vrijkomt. Allereerst streven wij ernaar om zoveel mogelijk afval te voorkomen of dit te hergebruiken, waar mogelijk. Verder onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om (een deel van) het groenafval te laten vergisten in plaats van het te laten composteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit een extra reductie kan opleveren in de CO2-uitstoot ten opzichte van de reeds toegepaste en duurzame composteringstechnieken. Daarnaast passen wij sinds 2019 de zgn. “bokashi-methode” toe. Hierbij wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2019 verwerkten wij ruim 100 ton blad volgens deze methode. Door deze maatregelen beogen wij binnen drie jaar een reductie van 3% te behalen in de CO2-uitstoot.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: ( 0488 – 44 30 93 of 8 kam@vdbh.nl.