Actueel

CO2-emissiecijfers 2019 Q1 & Q2

De CO2-emissiecijfers over het eerste halfjaar 2019 van V.d. Bijl & Heierman zijn bekend. Ondanks de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging is de (relatieve) CO₂-uitstoot ten opzichte van 1e halfjaar 2018 met 9% gedaald. Het bereiken van de geformuleerde doelstellingen is hiermee realistisch en Van de Bijl & Heierman is hiermee op weg naar een aantoonbare verduurzaming van de organisatie.

Footprint 2019-I scope 1/2

In 2019-I bedroeg onze CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 679 ton CO2. (gerelateerd aan het aantal fte’s is dat een reductie van 9%).

Footprint 2019-I scope 3  

In 2019 zijn wij verder gaan kijken dan onze eigen CO₂-emissies: namelijk in de keten (scope 3). Hierin bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. De CO2-uitstoot in onze scope 3 bedraagt 2355 ton CO2 en is als volgt verdeeld binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder:

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om vóór 2021 in scope 1/2 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in 2018 1.174,66 ton CO₂ en in het eerste halfjaar 2019 679 ton CO₂.  Absoluut gezien is de CO₂ uitstoot t.o.v. 2015 daarmee weliswaar licht gestegen, maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is de CO₂-uitstoot t.o.v. het referentiejaar 2015 met maar liefst  9% (per fte) gedaald, ondanks de toename in activiteiten en de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging! De genomen maatregelen om CO₂-reductie te bereiken werpen hun vruchten af. Hiermee kunnen we de doelstelling ruimschoots realiseren.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: 0488 – 44 30 93 of  kam@vdbh.nl.