Actueel

CO2-emissiecijfers 2018

De CO2-emissiecijfers over 2018 van V.d. Bijl & Heierman zijn bekend. Ondanks de lichte stijging ten opzichte van 2017 ten gevolge van de toename in onze activiteiten, hebben wij ten opzichte van het referentiejaar 2015 een CO2-reductie behaald van 9,98% per fte. Het bereiken van de geformuleerde doelstellingen is hiermee realistisch en Van de Bijl & Heierman is hiermee op weg naar een aantoonbare verduurzaming van de organisatie.

Footprint 2018 scope 1/2 absoluut

In 2018 bedroeg onze CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO2-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 1.174,66 ton CO2 (basisjaar 2015 1.134,7 ton CO2).

Footprint 2018 scope 3 absoluut

Vanwege onze ambitie om ons te laten doorcertificeren tot trede 5 op de CO2-prestatieladder, hebben wij tevens verder gekeken dan onze eigen CO2-emissies: in de keten (scope 3). Hierin bevindt zich de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van materialen en diensten, én bij woon-/werkverkeer. De totale CO2-uitstoot in onze scope 3 bedraagt 3.296,43 ton CO2 en is als volgt verdeeld:

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om vóór 2021 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in 2018 1.174,66 ton CO2. Absoluut gezien is de CO2 uitstoot t.o.v. 2015 daarmee weliswaar gestegen (met 3,52%), maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is de CO2-uitstoot t.o.v. het referentiejaar 2015 met maar liefst  9,98% (per fte) gedaald, ondanks de toename in activiteiten. De genomen maatregelen om CO2-reductie te bereiken werpen hun vruchten af. Hiermee kunnen we de doelstelling ruimschoots realiseren.

Meer weten over CO2?

Meer informatie over CO2 vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO2-reductie bij V.d. Bijl & Heierman? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: ( 0488 – 44 30 93 of 8 kam@vdbh.nl.