Actueel

CO2-emissiecijfers 1ste halfjaar 2020 v.d. Bijl & Heierman b.v.

Het jaar is al weer bijna ten einde. Er brak een tijd aan waarin we voor een extra (grote) uitdaging kwamen te staan: de coronapandemie. Dat weerhield ons er niet van door te gaan met het duurzaam ondernemen. Hoewel de cijfers van het tweede halfjaar van 2020 nog niet bekend zijn, kunnen we nu al stellen dat de organisatie ondanks de groei van de activiteiten relatief veel minder CO2 heeft uitgestoten.

Footprint 2020-I

In 2020 bedroeg de totale CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 771,89 ton CO2. Deze is als volgt opgebouwd:

Footprint 2020-I scope 3  

De CO₂-emissies in de keten (scope 3) zijn wat gedaald ten opzichte van vorig jaar. In scope 3 bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van ingekochte materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. Deze CO2-uitstoot bedraagt in de eerste helft van 2020 1.935,94 ton CO2 en is binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder als volgt opgebouwd:

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om vóór 2021 in scope 1/2 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. het basisjaar 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De cijfers van het tweede halfjaar zijn nog niet volledig, maar zoals deze nu laten zien, lijkt het erop dat wij maar liefst een reductie van 15% hebben behaald ten opzichte van het basisjaar (2015), ondanks de toename van onze activiteiten. Hiermee is onze doelstelling in scope 1, 2 ruimschoots gerealiseerd.

In scope 3 lag in 2020 de focus op de verwerking van het groenafval. Sinds 2019 passen wij de zgn. “bokashi-methode” toe. Hierbij wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. Zowel in 2019 als in de eerste helft van 2020 verwerkten wij ruim 100 ton blad volgens deze methode. Per 100 ton blad hebben wij daarmee 33% gereduceerd ten opzichte van de conventionele methode.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: 0488 – 44 30 93 of kam@vdbh.nl.