Actueel

CO2 cijfers en nieuws!

De CO2-prestatieladder en V.d. Bijl & Heierman BV CO2-cijfers 2017 V.d. Bijl & Heierman positief De geïnventariseerde CO2-emissies van V.d. Bijl & Heierman over het jaar 2017 zijn zeer hoopgevend. Zowel de absolute als de relatieve CO2-uitstoot is gedaald ten opzichte van 2016. Met deze ontwikkeling lijkt het bereiken van de gestelde doelstellingen een haalbare missie en is V.d. Bijl & Heierman goed op weg naar een aantoonbare verduurzaming van de organisatie. Samenstelling footprint Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagen- en machinepark. Onze reductie-doelstellingen richten zich dan ook met name op deze veroorzaker.

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman heeft zich ten doel gesteld om vóór 2020 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in 2017 1.160,05 ton CO2, tegen 1.184,07 ton CO2 in 2016 en 1.134,17 ton CO2 in 2015. Absoluut gezien is de CO2-uitstoot t.o.v. 2015 weliswaar gestegen, maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is de CO2-uitstoot t.o.v. het referentiejaar 2015 met maar liefst 13% gedaald, ondanks de toename in activiteiten.

     

Meer informatie
Voor een volledige analyse van de CO2-emissies, verwijzen wij naar de voortgangsrapportage, te downloaden in onderstaand menu.