Actueel

CO2-cijfers 2016 V.d. Bijl & Heierman hoopgevend

De CO2-cijfers van 2016 zijn bekend en zijn hoopgevend. Hoewel de absolute CO2-uitstoot gestegen is, is deze gerelateerd aan het aantal fte’s (en dus de bedrijfsactiviteiten) gedaald! Daarmee lijkt het bereiken van de gestelde doelstellingen een haalbare missie.

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015.

De totale uitstoot bedroeg in 2016 1.184,07 ton CO2 tegen 1.134,17 ton CO2 in 2015.

Totale CO2 uitstoot 2016

Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagen- en machinepark. Onze reductie-doelstellingen richten zich dan ook met name op deze veroorzaker.

Conclusies

Wat betreft de uitstoot van CO2 in 2016 t.o.v. het referentiejaar 2015 kan geconcludeerd worden dat de totale CO2-uitstoot in absolute getallen (met 49,9 ton) gestegen is als gevolg van de toegenomen activiteiten van het bedrijf. Dat is een stijging van 4,39%. Gerelateerd aan het aantal fte’s (dat is gestegen met 8%) is de CO2-uitstoot met 3,5% gedaald. De relatieve uitstoot (afgezet tegen het aantal fte’s) is echter gedaald:

De gerelateerde uitstoot over 2015 en 2016 is in onderstaande tabel weergegeven.

Vergelijking-CO2-2015-2016.png

De complete voortgangsrapportage is te downloaden vanaf deze website.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CO2-reductie bij Van de Bijl & Heierman? Kijkt u dan op onze CO2-pagina: https://www.vdbh.nl/co2-certificering/, of neemt u contact op met Marianne van der Wal, 0488-443093.