Hoveniers die méér doen

PSO Trede 3

V.d. Bijl & Heierman b.v. behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat v.d. Bijl & Heierman b.v. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.

CO2-emissiecijfers 2019 Q1 & Q2

De CO2-emissiecijfers over het eerste halfjaar 2019 van V.d. Bijl & Heierman zijn bekend. Ondanks de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging is de (relatieve) CO₂-uitstoot ten opzichte van 1e halfjaar 2018 met 9% gedaald. Het bereiken van de geformuleerde doelstellingen is hiermee realistisch en Van de Bijl & Heierman is hiermee op weg naar een aantoonbare verduurzaming van de organisatie.

Footprint 2019-I scope 1/2

In 2019-I bedroeg onze CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 679 ton CO2. (gerelateerd aan het aantal fte’s is dat een reductie van 9%).

Footprint 2019-I scope 3  

In 2019 zijn wij verder gaan kijken dan onze eigen CO₂-emissies: namelijk in de keten (scope 3). Hierin bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. De CO2-uitstoot in onze scope 3 bedraagt 2355 ton CO2 en is als volgt verdeeld binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder:

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om vóór 2021 in scope 1/2 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in 2018 1.174,66 ton CO₂ en in het eerste halfjaar 2019 679 ton CO₂.  Absoluut gezien is de CO₂ uitstoot t.o.v. 2015 daarmee weliswaar licht gestegen, maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is de CO₂-uitstoot t.o.v. het referentiejaar 2015 met maar liefst  9% (per fte) gedaald, ondanks de toename in activiteiten en de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging! De genomen maatregelen om CO₂-reductie te bereiken werpen hun vruchten af. Hiermee kunnen we de doelstelling ruimschoots realiseren.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: 0488 – 44 30 93 of  kam@vdbh.nl.

Kick-off samenwerking Grevelingen Groen op Contacta

Ter introductie van de nieuwe samenwerking tussen Grevelingen Groen en Job de Visser staan we op de Contacta 2019. Grevelingen Groen is het Zeeuwse zusje van v.d. Bijl & Heierman te Opheusden en is al sinds 1994 gevestigd in Zeeland. Omdat er in Zeeland meer kansen liggen, is er een samenwerking aangegaan met Job de Visser. Job is een geboren en getogen Zeeuw met ruim een decennium aan vakervaring, waarvan grotendeels als ondernemer. Naast het aanbieden van het volledige pakket van ontwerp, aanleg en onderhoud van groen willen we ons in Zeeland richten op onze specialisteiten namelijk aanleg en onderhoud van groendaken, halfverhardingen en beplantingen. Bent u nieuwsgierig of geinteresseerd geworden? Om onze samenwerking naar de buitenwereld bekend te maken staan we van 5 t/m 7 november op de Contacta in de Zeelandhallen te Goes. U kunt ons daar bezoeken op stand 1043. Tot ziens! Voor vragen kunt u bellen of mailen naar Job via 06-22893542 of job@grevelingen-groen.nl

CO2-emissiecijfers 2018

De CO2-emissiecijfers over 2018 van V.d. Bijl & Heierman zijn bekend. Ondanks de lichte stijging ten opzichte van 2017 ten gevolge van de toename in onze activiteiten, hebben wij ten opzichte van het referentiejaar 2015 een CO2-reductie behaald van 9,98% per fte. Het bereiken van de geformuleerde doelstellingen is hiermee realistisch en Van de Bijl & Heierman is hiermee op weg naar een aantoonbare verduurzaming van de organisatie.

Footprint 2018 scope 1/2 absoluut

In 2018 bedroeg onze CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO2-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 1.174,66 ton CO2 (basisjaar 2015 1.134,7 ton CO2).

Footprint 2018 scope 3 absoluut

Vanwege onze ambitie om ons te laten doorcertificeren tot trede 5 op de CO2-prestatieladder, hebben wij tevens verder gekeken dan onze eigen CO2-emissies: in de keten (scope 3). Hierin bevindt zich de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van materialen en diensten, én bij woon-/werkverkeer. De totale CO2-uitstoot in onze scope 3 bedraagt 3.296,43 ton CO2 en is als volgt verdeeld:

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om vóór 2021 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in 2018 1.174,66 ton CO2. Absoluut gezien is de CO2 uitstoot t.o.v. 2015 daarmee weliswaar gestegen (met 3,52%), maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is de CO2-uitstoot t.o.v. het referentiejaar 2015 met maar liefst  9,98% (per fte) gedaald, ondanks de toename in activiteiten. De genomen maatregelen om CO2-reductie te bereiken werpen hun vruchten af. Hiermee kunnen we de doelstelling ruimschoots realiseren.

Meer weten over CO2?

Meer informatie over CO2 vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO2-reductie bij V.d. Bijl & Heierman? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: ( 0488 – 44 30 93 of 8 kam@vdbh.nl.

Radboud Nijmegen

Afgelopen woensdag (17 juli 2019) heeft Andries Heierman het contract mogen tekenen voor het groenonderhoud op het gehele terrein van Radboud in Nijmegen. Onze medewerkers onderhouden het terrein en doen dit op ‘groene’ wijze. Zo is gebruiken wij volledig elektrisch materieel voor het maaien van de gazons, knippen van de hagen en het vervoer op de campus. Wij hopen dit onderhoud gedurende 8 jaar te mogen uitvoeren.